www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Klooster

Een klooster is een gebouw. Dit gebouw is een huisvesting van een groep of gemeenschap van mannen of vrouwen die zich uit de wereld heeft teruggetrokken om een godsdienstig leven te leiden. Deze mannen of vrouwen worden vaak monniken en monialen genoemd.

Kloosters zijn een fenomeen dat zowel in Oosterse als Westerse religies voorkomt. Het principe is altijd hetzelfde: vrome mannen of vrouwen die zich afkeren van de maatschappij en haar verlokkingen om God te zoeken of te dienen. Een strenge discipline, veel bidden, werken en ook wel zelfkastijding staan hier centraal.  In het christendom is het kloosterleven voornamelijk bedoeld voor mensen die zich willen terugtrekken uit een zondige wereld. Zij gaan zich dan aan God wijden.

Er bestaan verschillende soorten kloosters. Een klooster waar een abt (of abdis) aan het hoofd staat is een abdij. Een klooster waar een prior (of priorin) aan het hoofd staat is een priorij.

Beste Links

www.klooster.net www.klooster.net
In de westerse cultuur zijn vooral de kloosters van de katholieke en de orthodoxe kerken bekend. In het christendom was het kloosterleven oorspronkelijk bedoeld voor mensen die zich wilden terugtrekken uit een zondige wereld om zich aan God te wijden...   Website

Het Klooster Waalre Het Klooster Waalre
Wij heten u van harte welkom op de website van Stichting Het Klooster, Stichting voor sociaal cultureel werk en opbouwwerk. Door middel van deze website willen wij u kennis laten maken met de vele kanten van onze stichting. Zo vindt u hier o.a. informatie over onze activiteiten...   Website

Meer Links

Opus Dei Opus Dei
Het Opus Dei is een personele prelatuur van de katholieke Kerk, die gewone gelovigen helpt de heiligheid in hun werk en gewone bezigheden te zoeken. Het Opus Dei is een instelling van de Rooms-katholieke Kerk...
http://www.opusdei.org

Ridderlijke Duitsche Orde | De Balije van Utrecht Ridderlijke Duitsche Orde | De Balije van Utrecht
De Balije van Utrecht van de Ridderlijke Duitse Orde kent een lange geschiedenis die begint in de tijd van de derde kruistocht naar het Heilige Land. Jeruzalem valt in 1187 in handen van de Egyptische sultan Saladin...
http://www.ridderlijkeduitscheorde.nl/

Jezuiëten in Nederland en Vlaanderen Jezuiëten in Nederland en Vlaanderen
In het leven van de jezuïeten staat de zending centraal. Jezuïeten werken ín de wereld. Nochtans hebben zij van meet af aan ook een eigen vorm van religieus leven ontwikkeld die zich uit in de meest diverse aspecten...
http://www.jezuieten.org/

Dominicanen Nederland Dominicanen Nederland
Dominicanen ontlenen hun naam aan Dominicus, een man die leefde tussen ongeveer 1170 en 1221. Dat is wel erg ver weg om iemand goed te leren kennen. Daar komt nog bij, dat wij van Dominicus zelf niets persoonlijks...
http://www.dominicanen.nl/

Orde der Augustijnen Nederland: Augustijnen Orde der Augustijnen Nederland: Augustijnen
Het Augustijns Instituut is in 1989 door de Nederlandse Provincie der Augustijnen opgericht. Het instituut heeft als doel de belangstelling voor en de bestudering van Augustinus spiritualiteit in het Nederlandse...
http://www.augustijnen.nl/

Klooster Claercamp Klooster Claercamp
Welkom op de website over Klooster Claercamp. Het klooster is rond het jaar 1165 gebouwd op een terp die in oude kronieken onder de naam Ringesheim voorkomt. De terp was vier meter hoog en vijf voetbalvelden groot...
http://kloosterklaarkamp.nl/

Klooster Lumina: Centrum voor Spiritualeit Klooster Lumina: Centrum voor Spiritualeit
Wie anderen begrijpt is geleerd. Wie zichzelf begrijpt is wijs. Wie anderen overwint is sterk. Wie zichzelf overwint is rijk. Wie zijn evenwicht niet uit het oog verliest die leeft voort. Wie bij Lumina binnenstapt...
http://www.klooster-lumina.nl/

Klooster Yesse - Essen Klooster Yesse - Essen
Van 1215 tot 1594 heeft op de plaats van het huidige buurtschap Essen, gemeente Haren bij Groningen, een Cisterciënzer vrouwenklooster gestaan. Het betrof een niet onaanzienlijk klooster, waar vooral dochters...
http://www.kloosteryesse.nl/

Klooster Ter Apel Klooster Ter Apel
Domus Novae Lucis. Historie van Klooster Ter Apel. In 1464 schonk Jacobus Wiltingh, pastoor in Garrelsweer en vicaris in Loppersum, zijn nederzetting Apell aan de Orde van het Heilig Kruis [Ordo Sanctae Crucis]...
http://www.kloosterterapel.nl/